Aktive

Bild: GR BLAUENSTEINER (Okt. 2013)


I .Zug

Zugskommandant BM HALBAUER Bernhard
Zugtruppkommandant   derzeit nicht besetzt


1. Gruppe

Gruppenkommandant HLM LAKITS Gerhard
Abschnittssachbearbeiter Wasserdienst EOBI WAHL Robert
  FT SCHUCH Friedrich
  BI* HNILICZKA Pamela

(Abschnitts-)Sachbearbeiter FMD

ASB KOSS Stefan
  LM LAKITS Peter
 Gehilfe des Fahrmeisters LM RAUSCHER Robert
  HFM MAIER Stefan
  HFM WAHL Matthias
  OFM GOTTFRIED Stefan
  OFM TAGWERKER Eduard
  FM BREINER Norbert
  FM GROF Christoph
  PFM GOTTFRIED Manuel (A)
  PFM WAHL Johannes (A)
  PFM WICHA Jacqueline (A)


2. Gruppe

Gruppenkommandant LM FROMWALD Fabian

Zeugmeister

OBI* TRIMMEL Markus
  LM GIRA Johann
Sachbearbeiter Atemschutz SB BRÜCKNER Thomas
Gehilfe des Zeugmeisters, Sachbearbeiter Wasserdienst SB WAHL David
  HFM HABACH Firas
  HFM SPILLER Björn
  HFM UHLSCHMID Matthias
  OFM FUCIR Stefan
  OFM FÜRLINGER Christoph
  OFM FÜRNWEGER Horst
  OFM KOLLER Dominik
  FM FÜRNWEGER Florian
  FM SPILLER Tanja
  PFM GOTTFRIED Mathias (A)
  PFM YOUSSEF David (A)


3. Gruppe

Gruppenkommandant OLM GRANER Harald
Fahrmeister OBM KNAPIL Thomas
Stellvertreter des LDV VM PÖTZLBAUER Hermann
  LM REICHEL Martin
  HFM FROMWALD Florian
  OFM SCHWEINZER Marc
  OFM WAHL Monika
  FM PEPICS Lisa
  FM PICKER Harald
  FM PÖTZLBAUER Lukas
  FM PUCHER Lukas
 Gehilfe des Jugendbetreuers FM RAUSCHER Lisa
  FM SHERWOOD Michael
  FM TAGWERKER Andrea
  PFM KUCHNER Daniel (A)
  PFM PETRI Bernhard(A)

Ohne Gruppenzuteilung

  • PFM HNILICZKA Maria
  • PFM GILLY Christoph

(A) ... in Ausbildung

* ... NÖLFV

Stand: 07.05.2017

Additional information